line

Với lá thư được gửi lên thành công, mẹ sẽ được tặng 25 điểm vào tài khoản Moony Club, mẹ lưu ý là điểm chỉ cộng một lần duy nhất cho suốt cả quá trình chương trình diễn ra.
Ngoài ra, mỗi tuần sẽ có 3 món quà trao ngẫu nhiên cho 3 mẹ có bức thư hay nhất. Tông số quà tặng là 21 bao gồm:
7 gói Moony, 6 vali chim cánh cụt và 8 tháp xếp chồng.

line
X

Mẹ vui lòng điền thông tin email, mật khẩu mới sẽ được gửi trong giây lát:

Email của Mẹ:
{{ errors.first('Email') }}
{{ message }}
Loading
X

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng

OK
X

Đặt lại mật khẩu:

Mật khẩu mới:
{{ errors.first('Mật khẩu mới')}}
Nhập lại mật khẩu mới:
{{ errors.first('Xác nhận mật khẩu')}}
{{ message }}
Xác nhận
X