Bí quyết hay
cho mẹ

Gợi ý thực đơn dinh dưỡng một tuần cho bé 6-12 tháng tuổi

13/01/2020

Dành cho các bé ăn dặm truyền thống 

1. Bé 6 tháng tuổi 

Giờ
6h9h12h15h18hTừ 19h -6h sang hôm sau
Thứ 2Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBột sữa ngôSữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 3Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBột sữa ngô Sữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 4Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBột sữa ngôSữa mẹ hoặc sữa công thứcChuối xaySữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 5Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBột đậu xanh, khoai langSữa mẹ hoặc sữa công thứcChuối xay/nghiềnSữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 6Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBột đậu xanh, khoai lang Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBột sữa ngôSữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 7Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBột ngô, khoai lang Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBơ xaySữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
CN Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBơ xaySữa mẹ hoặc sữa công thức
Bột đậu xanh, khoai lang
Sữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ


2. Bé 7 tháng tuổi 

Giờ
6h9h12h15h18hTừ 19h -6h sang hôm sau
Thứ 2Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBột khoai lang rau cải Sữa mẹ hoặc sữa công thứcDưa hấu xaySữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 3Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBột đậu đỏ khoai tây, cà rốtSữa mẹ hoặc sữa công thứcDưa hấu xaySữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 4Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBột thịt lợn Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBơ xaySữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 5Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBột thịt lợnSữa mẹ hoặc sữa công thứcTáo hấp/nghiềnSữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 6Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBột thịt lợn rau ngótSữa mẹ hoặc sữa công thứcChuối xaySữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 7Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBột sữa khoai langSữa mẹ hoặc sữa công thứcLê hấp/nghiềnSữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
CN Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBột thịt lợn rau cảiSữa mẹ hoặc sữa công thứcLê hấp/nghiềnSữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ


3. Bé 8 tháng tuổi 

Giờ
6h9h12h15h18hTừ 19h -6h sang hôm sau
Thứ 2Sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo thịt bòSữa mẹ hoặc sữa công thứcHồng xiêm nghiềnSữa mẹ hoặc sữa công thức Sữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 3Sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo thịt bò ngô Sữa mẹ hoặc sữa công thứcChuối nghiềnSữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 4Sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo thịt bò rau ngótSữa mẹ hoặc sữa công thứcBơ xaySữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 5Sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo ruốc cáSữa mẹ hoặc sữa công thứcĐu đủ dầm sữa Sữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 6Sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo ruốc cá rau cảiSữa mẹ hoặc sữa công thứcTáo nghiềnSữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 7Sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo ruốc cá súp lơSữa mẹ hoặc sữa công thứcChuối nghiềnSữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
CN Sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo tômSữa mẹ hoặc sữa công thứcCà rốt hấp chín, nghiềnSữa mẹ hoặc sữa công thứcSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ


4. Bé 9 tháng tuổi 

 
6h9h12h15h18htừ 19h đến 6h sáng hôm sau
Thứ 2Bú sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo lòng đỏ trứng ngô nếpBú sữa mẹ hoặc sữa công thứcXoài + đào xayBú sữa mẹ hoặc sữa công thứcBú sữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 3Bú sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo chim bồ câuBú sữa mẹ hoặc sữa công thứcSinh tố dưa hấuBú sữa mẹ hoặc sữa công thứcBú sữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 4Bú sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo chim câuBú sữa mẹ hoặc sữa công thứcĐu đủ xayBú sữa mẹ hoặc sữa công thứcBú sữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 5Bú sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo chim câu rau ngótBú sữa mẹ hoặc sữa công thứcBơ xayBú sữa mẹ hoặc sữa công thứcBú sữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 6Bú sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo bắp cảiBú sữa mẹ hoặc sữa công thứcChuối nghiềnBú sữa mẹ hoặc sữa công thứcBú sữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 7Bú sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo tôm, bắp cảiBú sữa mẹ hoặc sữa công thứcTáo nghiềnBú sữa mẹ hoặc sữa công thứcBú sữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Chủ nhậtBú sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo thịt gà bắp cảiBú sữa mẹ hoặc sữa công thứcHồng xiêm nghiềnBú sữa mẹ hoặc sữa công thứcBú sữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ


5. Bé 10 tháng tuổi 

 
6h9h12h15h18hTừ 19h – 6h sang hôm sau
Thứ 2Bú mẹ hoặc sữa công thứcCháo thịt bò, rau dềnBú mẹ hoặc sữa công thứcKiwi cắt nhỏCháo tim, rau cảiBú mẹ hoặc sữa công thức theo yêu cầu của trẻ
Thứ 3Bú mẹ hoặc sữa công thứcCháo cua biểnBú mẹ hoặc sữa công thứcĐu đủ cắt nhỏCháo ruốc cá, cà rốtBú mẹ hoặc sữa công thức theo yêu cầu của trẻ
Thứ 4Bú mẹ hoặc sữa công thứcCháo cua biển, bí đỏBú mẹ hoặc sữa công thứcChuối xayCháo thịt, rau cảiBú mẹ hoặc sữa công thức theo yêu cầu của trẻ
Thứ 5Bú mẹ hoặc sữa công thứcCháo cua biển, rau cảiBú mẹ hoặc sữa công thứcĐào trộn sữa chuaSoup gà nấmBú mẹ hoặc sữa công thức theo yêu cầu của trẻ
thứ 6Bú mẹ hoặc sữa công thứcNui xào hành tây, cắt nhỏBú mẹ hoặc sữa công thứcAnh đào cắt nhỏSoup thịt xay, khoai langBú mẹ hoặc sữa công thức theo yêu cầu của tre
Thứ 7Bú mẹ hoặc sữa công thứcNui nấu  chim câu, cà rốtBú mẹ hoặc sữa công thứcSinh tố xoài, sữa chuaCháo  trứng đậu xanh, bí ngô, Bú mẹ hoặc sữa công thức theo yêu cầu của trẻ
Chủ nhậtBú mẹ hoặc sữa công thứcBánh mì nấu sữaBú mẹ hoặc sữa công thứcNước cam Nui nấu tôm, mùng tơi Bú mẹ hoặc sữa công thức theo yêu cầu của trẻ


6. Bé 11 tháng tuổi 

 
6h9h12h15h18htừ 19h đến 6h sang hôm sau
thứ 2Sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo cà rốt pho maiSữa mẹ hoặc sữa công thứcSinh tố mãng cầuCháo thịt bò, cải thìaSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
thứ 3Sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo thịt xay, rau dềnSữa mẹ hoặc sữa công thứcMãng cầu trộn sữa chuaSúp nui nấu tôm, khoai tâySữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
thứ 4Sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo cá diêu hồngSữa mẹ hoặc sữa công thứcKiwi trộn sữa chuaBánh mỳ nấu sữaSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
thứ 5Sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo cá diêu hồng, cà chua Sữa mẹ hoặc sữa công thứcSinh tố đu đủCháo tim, nấm rơmSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
thứ 6Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBún bò, cần tâySữa mẹ hoặc sữa công thứcNước cam ( 1:10)Súp gà bắp cảiSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
thứ 7Sữa mẹ hoặc sữa  công thứcCháo traiSữa mẹ hoặc sữa công thứcSinh tố xoàiBánh đa, thịt xay rau muốngSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
CNSữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo ruốc cá, bắp cảiSữa mẹ hoặc sữa cồn thúcDưa gang cắt nhỏBánh mỳ ch ấm soup lươnSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ


7. Bé 12 tháng tuổi 

 
6h9h12h15h18hTừ 19h đến 21h sáng hôm sau
Thứ 2Sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo thịt bò, chùm ngâySữa mẹ hoặc sữa công thứcTáo cắt nhỏCơm nát + trứng sốt cà chuaSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 3Sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo thịt lợn, cà rốt chùm ngâySữa mẹ hoặc sữa công thứcĐu đủ xayNui xào tôm, bí đỏSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 3Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBún thịt bò , cần tâySữa mẹ hoặc sữa công thứcViệt quất trộn sữa chuaCơm nát, đậu phụ xốt cà chua +canh rau cải thịt xaySữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 4Sữa mẹ hoặc sữa công thứcBánh mỳ que nấu sữaSữa mẹ hoặc sữa công thứcViệt quất trộn sữa chuaMỳ xào tim (cật), rau cải Sữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 5Sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo lươn, rau ngótSữa mẹ hoặc sữa công thứcViệt quất trộn sữa chuaCơm nát + Thịt bò băm xào dứa+canh bí đỏSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 6Sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo chim câu, đậu xanhSưa mẹ hoặc sữa công thứcHồng xiêmCơm nát + trứng xào cà chua + canh cải thảo nấu thịtSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ
Thứ 7Sữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo ruốc cá, cà rốtSữa mẹ hoặc sữa công thứcBơ chuối xayCơm nát + canh rau mùng tơi nấu ngaoSữa mẹ hoặc sữacông thức theo nhu cầu của chị 
Chủ nhậtSữa mẹ hoặc sữa công thứcCháo ngao, bí đỏSữa mẹ hoặc sữa công thứcNước quýt ( 1:8)Bún riêu cuaSữa mẹ hoặc sữa công thức theo nhu cầu của trẻ 


Mẹ Ong Bông

Powered by Froala Editor

25/02/2020

Ở bài này, Na sẽ đề cập đến một chứng thường gặp đối với phụ nữ sau sinh, đó là nổi mề đay. Khi mới sinh Bắp xong, Na bị nổi mề đay rất nhiều, vừa mất thẩm mỹ mà lại cực kỳ khó chịu bởi vì không được gãi mặc dù rất ngứa và phải kiêng nước kiêng gió.

25/02/2020

Từ hồi mang bầu Bắp, Hana không hề bị đau lưng và bí quyết thì lại đơn giản vô cùng, quan trọng là phải có kiên trì và quyết tâm. Muốn không bị đau xương khớp, các bạn chỉ cần ăn uống đúng cách và thương xuyên duy trì tập luyện, thậm chí đến những ngày cuối cùng của thai kì, các bạn vẫn có thể tập luyện những bài tập phù hợp như Na đấy.

25/02/2020

Nếu đối với dân văn phòng, mỡ bụng là nỗi ám ảnh, thì đối với mẹ sau sinh, ngoài mỡ bụng, một lớp mỡ khác cũng khiến các mẹ sợ hãi không kém chính là mỡ lưng. Vậy thì làm sao để đuổi bọn mỡ lưng đáng ghét ấy đi khỏi cơ thể, cách duy nhất chính là ăn uống điều độ và chăm chỉ tập luyện thôi ^^

25/02/2020

Hồi bầu Bắp, mình đã tìm hiểu những sản phẩm tốt cho trí não trẻ và bổ sung ngay và luôn trong thực đơn hàng ngày của Bắp. Mà trộm vía 3 tháng sau trí nhớ của chính Hana cũng được cải thiện nhiều luôn đấy mọi người ạ.

13/02/2020

Thiên thần nhỏ ra đời là khi hai người yêu nhau được “đổi đời”. Từ đời hai vợ chồng son thành đời làm cha mẹ. Hạnh phúc nhiều hơn, gắn bó nhiều hơn nhưng cũng thử thách nhiều hơn.Mẹ băn khoăn có cách nào để giữ tình cảm vợ chồng vẫn ấm áp trước thay đổi lớn lao khi con ra đời? Nếu quan tâm đúng những điều cốt lõi sau, mẹ hoàn toàn có thể giữ được ngọn lửa yêu thương giữa hai người.

13/01/2020

Ngày nay, có rất nhiều ông bố bà mẹ trẻ quan tâm và tìm tòi về các phương pháp chăm sóc và nuôi dạy con hiệu quả nhất, tuy nhiên, việc tiếp cận với càng nhiều kiến thức làm cha mẹ của các quốc gia trên khắp thế giới càng khiến các bậc phụ huynh hoang mang và bối rối.

X

Mẹ vui lòng điền thông tin email, mật khẩu mới sẽ được gửi trong giây lát:

Email của Mẹ:
{{ errors.first('Email') }}
{{ message }}
Loading
X

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng

OK
X

Đặt lại mật khẩu:

Mật khẩu mới:
{{ errors.first('Mật khẩu mới')}}
Nhập lại mật khẩu mới:
{{ errors.first('Xác nhận mật khẩu')}}
{{ message }}
Xác nhận
X